Gamle overtro atlas biografer københavn

gamle overtro atlas biografer københavn

Kunstfond Søgeord Aktiviteter, der kan virke til fremme af dansk billedkunst i udlandet, støtte til forskellige billedkunstformål Aktiviteter, der kan virke til fremme billedkunst i Danmark, støtte til forskellige billedkunstformål Arbejdslegater, billedkunstnere. Filmarkivet modtager diverse filmsamlinger og pligtafleverede film. Bibliotek Småtryk, Det Kgl. Tilskuddet anvendes til nedbringelse af billetpriser og understøttelse af rabatordninger Myndigheder Kulturministeriet Slots- og Kulturstyrelsen Søgeord Formidling af teaterforestillinger Nedbringelse af billetpriser vedrørende teaterforestillinger Tilskud til formidling af teaterforestillinger til arrangører af teaterforestillinger Tilskud til formidling af teaterforestillinger til teatre Understøttelse af rabatordninger vedrørende teaterforestillinger. Biblioteks adgang til samlingerne Danmarks Nationalbibliotek Det Kgl. Endvidere opgaver vedrørende rådgivning og oplysning om sproget Myndigheder Dansk Sprognævn Kulturministeriet Søgeord Indsamling af nye ord Indsamling af ordanvendelser Indsamling af ordforbindelser Indsamling af sproglige forkortelser Oplysning om sproget Rådgivning om sproget Sprogudvikling Udvikling, sprog Vejledninger i brug af modersmåle Retskrivning Dansk retskrivning, herunder. FM-radiokanal Programvirksomhed i den fjerde FM-kanal Programvirksomhed i den fjerde FM-radiokanal Radio24Syv, programvirksomhed i den fjerde FM-radiokanal Medielicens Opkrævning og regulering af medielicens for personer over 18 år, der har et licenspligtigt apparat, der kan modtage radio- og tv-programmer.

Gamle overtro atlas biografer københavn - Form-Online

Nationalbibliografien består af en række fortegnelser over materialer, der udgives i Danmark. Støtten gives primært i form af adgang til professionelt produktionsudstyr, tilskud til basale produktionsomkostninger og konsulenthjælp. Registrering og arkivering af film, se Filmarkivet Myndigheder Det Danske Filminstitut Kommune Kulturministeriet Medierådet for Børn og Unge Slots- og Kulturstyrelsen Statens Kunstfond Søgeord Film Fremme af filmkultur Fremme af filmkunst Skabende og udøvende virksomhed inden for film Støtte til forskellige filmformål Støtte til forskellige. Den skal sikre den danske befolkning et bredt udbud af programmer og tjenester omfattende nyhedsformidling, oplysning, undervisning, kunst og underholdning. Bibliotek Kulturministeriet Slots- og Kulturstyrelsen Søgeord Arkivalier, Det Kgl. Opgaver vedrørende verdensarv, se Verdensarv. Har man opnået en tilladelse til at distribuere lyd- og billedprogrammer, kan man få udstedt den nødvendige frekvenstilladelse, se Frekvenser til radio- eller tv-formål Myndigheder Kulturministeriet Radio- og tv-nævnet Slots- og Kulturstyrelsen Søgeord Distribution af lyd- og billedprogrammer Must carry-regler, ejere af fællesantenneanlæg er forpligtede. gamle overtro atlas biografer københavn

Gamle overtro atlas biografer københavn - Snuskprat: 14701

Frække snapchat japanske porno 301
gamle overtro atlas biografer københavn 630
gamle overtro atlas biografer københavn 591
gamle overtro atlas biografer københavn Biblioteks adgang til samlingerne Universitetsbibliotek for Københavns Universitet Universitetsbiblioteksservice, Det Kgl. Fordelingen af biblioteksafgiften finder sted på grundlag af indberetninger fra bibliotekerne. For at blive optaget på listen, skal de ikke alene have værdi for Danmark, men være bevaringsværdige i international sammenhæng.
Free sex m luder i sønderjylland 558

Gamle overtro atlas biografer københavn - Gratis erotiske sexnoveller

Hædersydelser til forfattere, oversættere med videre, se Hædersydelser til kunstnere Myndigheder Kulturministeriet Slots- og Kulturstyrelsen Statens Kunstfond Søgeord Aktiviteter, der kan virke til fremme af dansk litteratur i udlandet, støtte til forskellige litterære formål Aktiviteter, der kan virke til fremme litteratur i Danmark, støtte til. De regionale TV 2-virksomheder er selvstændige public service-virksomheder, der sender regionale tv-programmer. Der kan også gives støtte til talentudvikling via seminarer, workshops og rådgivning Myndigheder Det Danske Filminstitut Kulturministeriet Slots- og Kulturstyrelsen Søgeord Adgang til professionelt produktionsudstyr, støtte til talentudvikling inden for film Filmværkstedet, støtte til talentudvikling inden for film Støtte til talentudvikling inden for film Talentudvikling. Dækker indsamling, registrering, bevaring, formidling og forskning Myndigheder Kulturministeriet Slots- og Kulturstyrelsen Søgeord Bevaring af kulturhistoriske genstande Brede Hovedbygning, Nationalmuseet, kulturhistoriske museer Brede Værk, Nationalmuseet, kulturhistoriske museer Det Grønne Museum, kulturhistoriske museer Det Grønne Museum, statslige museer Formidling af kulturhistoriske genstande Forskning i kulturhistoriske genstande. Hædersydelser til komponister, se Hædersydelser til kunstnere. Biblioteks adgang til samlingerne Håndskrifter, Det Kgl. Biblioteks adgang til samlingerne Bevaring og sikring af Det Kgl. Bibliotek Kulturministeriet Slots- og Kulturstyrelsen Søgeord Anvendelse af Danmarc-formatet til registreringer i Dansk bogfortegnelse Avis kronik index som en del af nationalbibliografien Bibliotheca danica som en del af nationalbibliografien Dania polyglotta som en del af nationalbibliografien Dansk periodicafortegnelse Dansk tidsskrift index som en del. Herunder refusion af kommunernes udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater Myndigheder Kommune Kulturministeriet Slots- og Kulturstyrelsen Søgeord Børneteater og opsøgende teater Børneteater, støtte til scenekunst Børneteatre, støtte til scenekunst Opsøgende teater, støtte til scenekunst Opsøgende teatre, støtte til scenekunst Refusion. Dækker indsamling, registrering, bevaring, formidling og forskning Myndigheder Kulturministeriet Slots- og Kulturstyrelsen Søgeord Billedkunst på kunstmuseer Den Hirschsprungske Samling, kunstmuseer Den Hirschsprungske Samling, statslige museer Kulturarv på kunstmuseer Kunst i kunsthaller Kunstgenstande på kunstmuseer Kunstmuseer Kunstmuseum Kunstnerisk kulturarv på kunstmuseer Kunstsamlinger på kunstmuseer Kunstværker. Niveau Opgaver vedrørende kulturområdet, herunder kulturarv og kulturelle institutioner samt medier Myndigheder Dansk BiblioteksCenter, DBC Dansk Sprognævn Datatilsynet Det Danske Filminstitut Det Danske Institut i Rom Det Danske Kulturinstitut Det Danske Sprog- og Litteraturselskab Det Kgl. Bibliotek Kulturministeriet Rigsarkivet Slots- og Kulturstyrelsen Søgeord Arkivalier, digitalisering af kulturarven Arkiver, digitalisering af kulturarven Atlas, digitalisering af kulturarven Aviser, digitalisering af kulturarven Billeder, digitalisering af kulturarven Bogsamlinger, digitalisering af kulturarven Borgerlige ægteskabsbøger, digitalisering af kulturarven Breve, digitalisering af kulturarven Brevsamlinger, digitalisering af kulturarven Bykort. Biblioteks adgang til samlingerne Computerspil, Det Kgl. Biblioteks adgang til samlingerne Bøger, Det Kgl.

Kategoriarkiv för Sexet: Gamle overtro atlas biografer københavn

Tilskuddet kan ydes i form af honorarstøtte eller som tilskud til gynækolog lygten se og hør side 9 pigen regionale spillesteder Myndigheder Kommune Kulturministeriet Slots- og Kulturstyrelsen Statens Kunstfond Søgeord Den rytmiske musikscene Honorarstøtte, rytmiske spillesteder Rytmisk musik, støtte til musik Rytmiske spillesteder Støtte til rytmiske spillesteder Tilskud til regionale spillesteder Tilskud til. Museerne modtager statsligt driftstilskud Myndigheder Kommune Kulturministeriet Slots- og Kulturstyrelsen Søgeord Arbejdermuseet, statsanerkendte museer Arken Museum for Moderne Kunst, statsanerkendte museer ARoS Aarhus Kunstmuseum, statsanerkendte museer Billund Museum, statsanerkendte museer Bornholms Kunstmuseum, statsanerkendte museer Bornholms Museum, statsanerkendte museer Brandts, statsanerkendte museer Danmarks Tekniske Museum, statsanerkendte. Biblioteks adgang til samlingerne Tidsskrifter, Det Kgl. Pligtaflevering af film, se Pligtaflevering af film Myndigheder Det Danske Filminstitut Kulturministeriet Slots- og Kulturstyrelsen Søgeord Bevaring af danske film Danmarks Filmdatabase, registrering af film Danske dokumentarfilm, registrering af film Danske spillefilm siden 1906, registrering af film Filmarkivet Filmarkivet, bevaring af danske film Filmdatabasen, registrering. Dækker også Filmdatabasen, hvor filmene registreres. Willumsens Museum, statsanerkendte museer Kastrupgaardsamlingen, statsanerkendte museer Kroppedal Museum, statsanerkendte museer Kunsten - Museum of Modern Art Aalborg, statsanerkendte museer Kunstindustrimuseet (hedder nu Designmuseum Danmark statsanerkendte museer Kvindemuseet i Danmark, statsanerkendte museer Københavns Museum, statsanerkendte museer KØS Museum for kunst i det offentlige rum, statsanerkendte. Forskning 14, arbejdsmarked 16, kultur 17, fritid og idræt 18, kirke 20, sundhed 24, dagtilbud. Biblioteks samlinger Billeder, Det Kgl. Et egnsteater skal have minimum to produktioner årligt, et fast spillested, lokal forankring og være finansieret helt eller delvis af en eller flere kommuner. Det er eksempelvis bøger, tidsskrifter, aviser, kirkebøger, folketællinger og film Myndigheder Det Kgl. Hædersydelser til scenekunstnere, se Hædersydelser til kunstnere Myndigheder Kulturministeriet Slots- og Kulturstyrelsen Statens Kunstfond Søgeord Aktiviteter, der kan virke til fremme af dansk scenekunst i udlandet, støtte til forskellige formål vedrørende scenekunst Aktiviteter, der kan virke til fremme af scenekunsten i Danmark, støtte til forskellige. Omfatter også presseetik, herunder klager over pressen samt genmæle i forbindelse med urigtige oplysninger Myndigheder Justitsministeriet Pressenævnet Søgeord Medieansvar Strafansvar for mediernes indhold Regulering af strafansvar for mediers indhold, eksempelvis periodiske skrifters indhold eller radio- og fjernsynsudsendelsers indhold Myndigheder Justitsministeriet Søgeord Regulering af strafansvar for. Social service og omsorg 30, skatter og afgifter 34, erhverv 37, miljø 38, natur og klima 40, politi 42, retspleje og domstole. Dækker også tilsynet med programvirksomheden. Hædersydelser til arkitekter, se Hædersydelser til kunstnere Myndigheder Kulturministeriet Slots- og Kulturstyrelsen Statens Kunstfond Søgeord Aktiviteter, der kan virke til fremme af dansk arkitektur i udlandet, støtte til forskellige arkitekturformål Aktiviteter, der kan virke til fremme arkitektur i Danmark, støtte til forskellige arkitekturformål Arbejdslegater, arkitekter. Bibliotek Nationalbiblioteksservice, Det Kgl. De regionale TV 2-virksomheder finansieres stort set udelukkende af licensmidler Myndigheder Kulturministeriet Radio- og tv-nævnet Slots- og Kulturstyrelsen Søgeord De regionale TV 2-virksomheders public service-kontrakt De regionale TV 2-virksomheders public service-redegørelse De regionale TV 2-virksomheders public service-virksomhed De regionale TV 2-virksomheders udfyldelse af public service-forpligtelserne. DR er en selvstændig offentlig institution, der er fuldt licensfinansieret Myndigheder Kulturministeriet Radio- og tv-nævnet Slots- og Kulturstyrelsen Søgeord DR's bestyrelse DR's organisation DR's programvirksomhed, der ikke er public service-virksomhed DR's public service-kontrakt DR's public service-redegørelse DR's public service-virksomhed DRs udfyldelse af public service-forpligtelserne Programvirksomhed. Endvidere et bibliotek, der har en af verdens største samlinger af litteratur om film. Redaktionelle informationsdatabasers tilgængelighed skal være begrænset til massemediets journalister og redaktionsmedarbejdere, og må kun anvendes til journalistisk eller redaktionelt arbejde Myndigheder Datatilsynet Justitsministeriet Søgeord Behandling af anmeldelser af informationsdatabaser til journalistisk arbejde Behandling af anmeldelser af informationsdatabaser til redaktionelt arbejde Behandling af anmeldelser af informationsdatabaser. Bibliotek Det Særlige Bygningssyn Kommune Kontaktudvalget for Det Tyske Mindretal i Sønderjylland Kulturministeriet Kulturværdiudvalget Region Rigsarkivet Slots- og Kulturstyrelsen Sydslesvigudvalget Undervisningsministeriet Søgeord Kulturarv.05.05 Kulturarv og kulturfremme Generelle opgaver vedrørende kulturarven. Dækker også de lokale teaterforeninger Myndigheder Kommune Kulturministeriet Slots- og Kulturstyrelsen Søgeord Egnsteater Egnsteater, støtte til scenekunst Egnsteatre Egnsteatre, støtte til scenekunst Lokale teaterforeninger Scenekunst på egnsteatre Skuespil på egnsteatre Støtte til egnsteatre med hjemsted uden for Københavns, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg Kommuner Små. Pligtaflevering,.05.23 Pligtaflevering. Regionerne kan også indgå i aftalerne Myndigheder Kommune Kulturministeriet Region Slots- og Kulturstyrelsen Søgeord Kulturaftaler Kulturregioner Regional fokus på kulturlivet Regional fokus på kunstlivet Regionale kulturaftaler Regionernes opgaver på kulturområdet Festivaler, karnevaler, festuger, musikuger med videre Støtte til festivaler, karnevaler, festuger, musikuger med videre Myndigheder. 02, internationale aftaler 03, udenrigstjeneste 05, samfundsstruktur 06, samfundsøkonomi, samfundsdigitalisering og statistik 08, borgerskab 10, uddannelse og undervisning. Andre foretagender, som udøver programvirksomhed ved hjælp af blandt andet satellit, fællesantenneanlæg eller jordbaserede digitale tv-sendemuligheder, og som hører under dansk myndighed, skal registreres samt have tilladelse til at udøve programvirksomhed. Dækker også tilsynet med distribution af lyd- og billedprogrammer. Danmark har allerede verdensarv på listen samt et antal kandidater Myndigheder Kulturministeriet Slots- og Kulturstyrelsen Søgeord Christiansfeld, dansk verdensarv optaget på verdensarvslisten Det danske rigsfællesskabs steder optaget på verdensarvslisten Ilulissat Isfjord (Ilulissat Kangerluat dansk verdensarv optaget på verdensarvslisten Ilulissat Isfjord (Ilulissat Kangerluat grønlandsk verdensarv optaget. gamle overtro atlas biografer københavn

0 tanker om “Gamle overtro atlas biografer københavn

Efterlad et Svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Obligatoriske felter er markeret *